Audit
gegevensverwerker

€ 349,-

Wat is het?

Wanneer u een gegevensverwerker heeft dient u deze volgens de AVG periodiek te controleren. Deze audit ziet er op toe of de gegevensverwerker zich aan de gemaakte afspraken houdt en of zij persoonsgegevens (die zij namen u in beheer hebben) goed beschermen. Dit is een uitvoerige audit waarbij wij grondig te werk gaan. U krijgt van ons een duidelijk rapport met onze bevindingen en advies.

In het kort

  • Wij doen de audit, u blijft ondernemen
  • Duidelijkheid over gegevensverwerker
  • Duidelijke rapportage
  • Advies over bevindingen